Sàn gỗ Đức Kahn

 • Sàn gỗ Kahn K510

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K510

  Chỉ số: AC3, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 805mm x 123mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  275.000
 • Sàn gỗ Kahn K511

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K511

  Chỉ số: AC3, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 805mm x 123mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  275.000
 • Sàn gỗ Kahn K512

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K512

  Chỉ số: AC3, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 805mm x 123mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  275.000
 • Sàn gỗ Kahn K513

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K513

  Chỉ số: AC3, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 805mm x 123mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  275.000
 • Sàn gỗ Kahn K514

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K514

  Chỉ số: AC3, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 805mm x 123mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  275.000
 • Sàn gỗ Kahn K515

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K515

  Chỉ số: AC3, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 805mm x 123mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  275.000
 • Sàn gỗ Kahn K610

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K610

  Chỉ số: AC4, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1215mm x 126mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  320.000
 • Sàn gỗ Kahn K611

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K611

  Chỉ số: AC4, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1215mm x 126mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  320.000
 • Sàn gỗ Kahn K612

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K612

  Chỉ số: AC4, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1215mm x 126mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  320.000
 • Sàn gỗ Kahn K613

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K613

  Chỉ số: AC4, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1215mm x 126mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  320.000
 • Sàn gỗ Kahn K614

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K614

  Chỉ số: AC4, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1215mm x 126mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  320.000
 • Sàn gỗ Kahn K615

  0 out of 5

  Nhà sản xuất: Kahn

  Mã sản phẩm: K615

  Chỉ số: AC4, IC1, E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1215mm x 126mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  320.000
chuyển phát nhanh quốc tế cung cấp giải pháp chuyển phát đi hàn quốc, chuyển phát nhanh đi canada và chuyển phát nhanh đi châu âu  chuyển phát tín thành cung cấp giải pháp chuyển phát nhanh hiệu quả nhất bằng cách xem bảng giá chuyển phát nhanh của chúng tôi
Hotline Hotline