Sàn gỗ Malaysia Janmi

 • Sàn gỗ Janmi AC120

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: AC120

  Chỉ số:  AC4, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  459.000
 • Sàn gỗ Janmi AT130

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: AT130

  Chỉ số:  AC3, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  339.000
 • Sàn gỗ Janmi AW110

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: CT110

  Chỉ số:  AC4, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 115mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  455.000
 • Sàn gỗ Janmi CO110

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: CO110

  Chỉ số:  AC4, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  499.000
 • Sàn gỗ Janmi CO240

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: CO240

  Chỉ số:  AC3, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  339.000
 • Sàn gỗ Janmi CT110

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: CT110

  Chỉ số:  AC4, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 115mm x 12mm

  Bảo hành: 10 năm

  480.000
 • Sàn gỗ Janmi EB110

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: EB110

  Chỉ số:  AC3, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  339.000
 • Sàn gỗ Janmi IM250

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: IM250

  Chỉ số:  AC3, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  339.000
 • Sàn gỗ Janmi JA050

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: JA050

  Chỉ số:  AC3, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  339.000
 • Sàn gỗ Janmi JA055

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: JA055

  Chỉ số:  AC3, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  339.000
 • Sàn gỗ Janmi PA110

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: PA110

  Chỉ số:  AC3, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  360.000
 • Sàn gỗ Janmi WE210

  0 out of 5

  Hãng: Janmi – Malaysia

  Mã sản phẩm: WE210

  Chỉ số:  AC4, class 31 – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1283mm x 193mm x 8mm

  Bảo hành: 10 năm

  450.000
chuyển phát nhanh quốc tế cung cấp giải pháp chuyển phát đi hàn quốc, chuyển phát nhanh đi canada và chuyển phát nhanh đi châu âu  chuyển phát tín thành cung cấp giải pháp chuyển phát nhanh hiệu quả nhất bằng cách xem bảng giá chuyển phát nhanh của chúng tôi
Hotline Hotline