Sàn gỗ Malaysia Ruby

 • Sàn gỗ Ruby 801

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: 801

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp = 1,89m2

  Kích thước (L x W x H): 1210mm x 195mm x 8mm

  Bảo hành: 15 năm

  270.000
 • Sàn gỗ Ruby 802

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: 802

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp = 1,89m2

  Kích thước (L x W x H): 1210mm x 195mm x 8mm

  Bảo hành: 15 năm

  270.000
 • Sàn gỗ Ruby 803

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: 803

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp = 1,89m2

  Kích thước (L x W x H): 1210mm x 195mm x 8mm

  Bảo hành: 15 năm

  270.000
 • Sàn gỗ Ruby 804

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: 804

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp = 1,89m2

  Kích thước (L x W x H): 1210mm x 195mm x 8mm

  Bảo hành: 15 năm

  270.000
 • Sàn gỗ Ruby 805

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: 805

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp = 1,89m2

  Kích thước (L x W x H): 1210mm x 195mm x 8mm

  Bảo hành: 15 năm

  270.000
 • Sàn gỗ Ruby 806

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: 806

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp = 1,89m2

  Kích thước (L x W x H): 1210mm x 195mm x 8mm

  Bảo hành: 15 năm

  270.000
 • Sàn gỗ Ruby 807

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: 807

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp = 1,89m2

  Kích thước (L x W x H): 1210mm x 195mm x 8mm

  Bảo hành: 15 năm

  270.000
 • Sàn gỗ Ruby 808

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: 808

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp = 1,89m2

  Kích thước (L x W x H): 1210mm x 195mm x 8mm

  Bảo hành: 15 năm

  270.000
 • Sàn gỗ Ruby R180

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: R180

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Số  lượng: 6 tấm/hộp =  1,0122m2

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 140mm x 12mm

  Bảo hành: 25 năm

  430.000
 • Sàn gỗ Ruby R181

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: R181

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Số  lượng: 6 tấm/hộp =  1,0122m2

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 140mm x 12mm

  Bảo hành: 25 năm

  430.000
 • Sàn gỗ Ruby R182

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: R182

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Số  lượng: 6 tấm/hộp =  1,0122m2

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 140mm x 12mm

  Bảo hành: 25 năm

  430.000
 • Sàn gỗ Ruby R183

  0 out of 5

  Hãng: Ruby – Malaysia

  Mã sản phẩm: R183

  Chỉ số:  AC4, E1, Class 33, Hèm khoá Click 2 Click

  Số  lượng: 6 tấm/hộp =  1,0122m2

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 140mm x 12mm

  Bảo hành: 25 năm

  430.000
chuyển phát nhanh quốc tế cung cấp giải pháp chuyển phát đi hàn quốc, chuyển phát nhanh đi canada và chuyển phát nhanh đi châu âu  chuyển phát tín thành cung cấp giải pháp chuyển phát nhanh hiệu quả nhất bằng cách xem bảng giá chuyển phát nhanh của chúng tôi
Hotline Hotline