Sàn gỗ Thái Lan Thaixin

 • Sàn gỗ Thaixin 1031

  0 out of 5

  Hãng: Thaixin – Thái Lan

  Mã sản phẩm: 1031

  Chỉ số:  AC3, TAP&GO – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 192mm x 8mm

  Bảo hành: 25 năm

  250.000
 • Sàn gỗ Thaixin 1031-12

  0 out of 5

  Hãng: Thaixin – Thái Lan

  Mã sản phẩm: 1031-12

  Chỉ số:  AC3, TAP&GO – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 193mm x 12mm

  Bảo hành: 25 năm

  350.000
 • Sàn gỗ Thaixin 1048-12

  0 out of 5

  Hãng: Thaixin – Thái Lan

  Mã sản phẩm: 1048-12

  Chỉ số:  AC3, TAP&GO – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 193mm x 12mm

  Bảo hành: 25 năm

  350.000
 • Sàn gỗ Thaixin 1058

  0 out of 5

  Hãng: Thaixin – Thái Lan

  Mã sản phẩm: 1058

  Chỉ số:  AC3, TAP&GO – HDF –  E1

  Bề mặt: vân sần, nhám nhẹ

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 193mm x 12mm

  Bảo hành: 25 năm

  400.000
 • Sàn gỗ Thaixin 1067

  0 out of 5

  Hãng: Thaixin – Thái Lan

  Mã sản phẩm: 1067

  Chỉ số:  AC3, TAP&GO – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 192mm x 8mm

  Bảo hành: 25 năm

  250.000
 • Sàn gỗ Thaixin 1070

  0 out of 5

  Hãng: Thaixin – Thái Lan

  Mã sản phẩm: 1070

  Chỉ số:  AC3, TAP&GO – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 192mm x 8mm

  Bảo hành: 25 năm

  250.000
 • Sàn gỗ Thaixin 10712-12

  0 out of 5

  Hãng: Thaixin – Thái Lan

  Mã sản phẩm: 10712-12

  Chỉ số:  AC3, TAP&GO – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 193mm x 12mm

  Bảo hành: 25 năm

  350.000
 • Sàn gỗ Thaixin 2057

  0 out of 5

  Hãng: Thaixin – Thái Lan

  Mã sản phẩm: 1031-12

  Chỉ số:  AC3, TAP&GO – HDF –  E1

  Bề mặt: vân sần, nhám nhẹ

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 193mm x 12mm

  Bảo hành: 25 năm

  400.000
 • Sàn gỗ Thaixin 30611

  0 out of 5

  Hãng: Thaixin – Thái Lan

  Mã sản phẩm: 30611

  Chỉ số:  AC3, TAP&GO – HDF –  E1

  Trọng lượng: 10.00kg, 8 tấm/hộp

  Kích thước (L x W x H): 1205mm x 192mm x 8mm

  Bảo hành: 25 năm

  250.000
chuyển phát nhanh quốc tế cung cấp giải pháp chuyển phát đi hàn quốc, chuyển phát nhanh đi canada và chuyển phát nhanh đi châu âu  chuyển phát tín thành cung cấp giải pháp chuyển phát nhanh hiệu quả nhất bằng cách xem bảng giá chuyển phát nhanh của chúng tôi
Hotline Hotline